facebook
"Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie." (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
WOLONTARIAT
Istota wolontariatu

Wolontariuszem może zostać każdy bez względu na wiek. Osoba niepełnoletnia musi jednak posiadać zgodę rodziców na pracę wolontaryjną. Wolontariuszem hospicyjnym można być na dwa sposoby: opiekując się bezpośrednio pacjentem (mówimy wówczas o wolontariacie medycznym) lub pomagając ośrodkowi hospicyjnemu na inne sposoby (taką formę pomocy nazywamy wolontariatem akcyjnym).

Aby zostać wolontariuszem medycznym, trzeba ukończyć kilkumiesięczny kurs prowadzony przez doświadczonych członków zespołu hospicyjnego. Dodatkowo zapewniamy naszym wolontariuszom ukończenie kursu pierwszej pomocy i opieki paliatywnej.

Dużo szerszy jest zakres działalności wolontariusza akcyjnego. Naszym zadaniem jako wolontariuszy akcyjnych jest organizacja akcji charytatywnych wszelkiego rodzaju, a więc koncertów, festynów, aukcji, publicznych zbiórek a także pozyskiwanie sponsorów  i darczyńców. W zależności od posiadanych zdolności pomagamy w prowadzeniu strony internetowej hospicjum, wykonujemy zdjęcia na spotkaniach hospicyjnych i podczas organizowanych akcji bądź też utrzymujemy kontakt z lokalną prasą, pisząc artykuły zapowiadające planowane działania i sprawozdania z nich. Wreszcie odwiedzamy naszych podopiecznych z okazji ich urodzin i świąt, zanosząc im okazjonalne życzenia. Znaczną część prac związanych z działalnością w wolontariacie akcyjnym wykonujemy w domu, np. przygotowujemy kartki świąteczne, figurki aniołów.
.

Array ( [count] => 1 )