facebook
"Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie." (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
Historia
Rok 1992 to początek opieki paliatywnej w Chojnicach. Dekret Biskupa diecezjalnego Jana Bernarda Szlagi z 1993 roku potwierdził istnienie Hospicjum Domowego, którego duchowym opiekunem został ks. Henryk Cyrzan. Rosnące potrzeby pacjentów przyczyniły się do tego, że w 2003 roku powstało hospicjum stacjonarne. Jednakże nawet najlepsza opieka medyczna w bardzo dobrym ośrodku nie zastąpi pacjentom domu. Zatem w 2005 roku powołano do życia Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum, które nastawiło się na opiekę domową swoich podopiecznych. Do powstania drugiej instytucji tego typu przyczyniły się również pewne różnice poglądów.

Na czele zespołu medycznego stanęła dr Małgorzata Kaczmarek, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej oraz dr Bernadeta Klunder, również specjalista chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej. Współpracujące z nimi pielęgniarki tworzą prężnie działający zespół gwarantujący profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską.

Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum pozbawione jest dofinansowywania z organów NFZ. Z tego względu organizacja działa na zasadzie pełnego wolontariatu. Dotyczy to zarówno personelu medycznego jak i pozostałych komórek działających w stowarzyszeniu. Ponieważ potrzeby rosną z dnia na dzień, wiele zachodu potrzeba, aby pacjenci domowego hospicjum mogli korzystać ze sprzętu medycznego jak najwyższej jakości. Od samego początku swojego istnienia TPH pozyskiwało i nadal pozyskuje środki finansowe dzięki organizowaniu różnorodnych imprez charytatywnych. Cechą charakterystyczną wszystkich akcji hospicyjnych jest to, że w całości przygotowywane są przez wolontariuszy. To oni stanowią trzon wszystkich programów artystycznych, którymi zaskaują, bawią i niejednokrotnie kierują ku głębszej reflekcji nad życiem. 
Do kanonu stałych akcji można już zaliczyć: Festyn Charytatywny „Chojnickie Aniołowo” organizowany corocznie w pierwszą niedzielę po Bożym Ciele, Międzynarodowy dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej oraz udział w Dniu Hospicyjnym w TVP. W ramach tych imprez organizatorzy zaskakują mieszkańców Chojnic nowymi formami uczestnictwa w organizowanych akcjach. Członków towarzystwa można obserwować w czasie Akcji "Znicz" przeprowadzanej na terenie powiatu chojnickiego od 2007 r. Dzięki sprzedaży zniczy "Pamiętam" TPH pozyskuje niezbędne środki do dalszej opieki nad pacjentami.

Hospicjum Domowe rozwija się bardzo dynamicznie. Oprócz rokrocznych akcji, które wpisały się już w kanon imprez kuluralnych na terenie Chojnic, rozciąga swoją działalność na kolejne aspekty życia.
Od 2006 roku Towarzystwo rozciągnęło swoją działalność na szkoły specjalne i świetlice terapeutyczne. Związane to było z potrzebami tych mieszkańców miasta, którzy nie byli gotowi na bezpośrednie zetknięcie się z chorobą nowotworową, ale chcieli dać siebie innym: słabszym, potrzebującym, opuszczonym i niezrozumianym przez społeczeństwo. Stowarzyszenie daje możliwość pracy w wolontariacie każdej grupie wiekowej i zawodowej. Najwięcej możliwości TPH proponuje młodzieży pragnącej udzielać się jako wolontariusze. Do pracy w tym charakterze uprawniają specjalne szkolenia i kursy. Pełne szkolenie wolontariatu trwa trzy lata. W tym czasie zainteresowani nabierają doświadczenia w pracy i uzyskują odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum ma wielu przyjaciół, którzy niosą pomoc nie tylko duchową, ale i materialną. Od samego początku współpracuje z holenderską fundacją "Stichting Kienkeurig", która regularnie wspomaga stowarzyszenie. Holenderscy przyjaciele TPH w 2007 r. podarowali hospicjum domowemu samochód, a w 2009 r. ekologiczne skutery. Wszystkie pojazdy oznakowane logo TPH jeżdżą po chojnickich ulicach.

Kolejne ważne wydarzenie z życia TPH nastąpiło w 2008 r. Wielką radością dla członków stowarzyszenia było uzyzkanie przez TPH statusu organizacji pożytku publicznego, co dało możliwość uzyskania 1% podatku od tych podatników, którzy zechcą oddać swój 1% na opiekę paliatywną.
Z kolei od maja 2009 r. przy TPH rozwija się grupa wsparcia niosąca pomoc ludzion osieroconym i noszącym w sobie poczucie pustki i straty po odejściu bliskiej osoby. W ten sposób realizuje się jedno ze statutowych założeń o niesieniu pomocy moralnej rodzinie chorego nie tylko w czasie trwania choroby, ale również po jego śmierci.
Array ( [count] => 1 )