facebook
"Nie liczy się, co robimy ani ile robimy, lecz to, ile miłości wkładamy w działanie." (Bł. Matka Teresa z Kalkuty)
AKTUALNOŚCI
1% dla TPH
Informacja z dnia: 2009-01-11


Wraz z nadejściem Nowego Roku przychodzi czas na składanie corocznych zeznań podatkowych. To dobra okazja, aby zastanowić się i wybrać Organizację Pożytku Publicznego, której można oddać 1% swojego podatku. Zachęcamy do wspierania działalności Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum - sowarzyszenia, które już od 2005 r.  niesie pomoc ludziom chorym i wspranie moralne ich rodzinom.
 

Twój 1% może pomóc godnie żyć do końca. I Ty możesz zostać Aniołem XXI w.
Jak przelać 1% na konto TPH?


 
TO PROSTE !
 
 

KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku.
 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ HOSPICJUM
 

KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

NUMER KRS 0000241855

KROK 3 - Urząd Skarbowy przekaże  łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji .
Wszystkim podatnikom dziękujemy za to materialne wsparcie w postaci 1%!
 
INNA FORMA WSPARCIA 
Kwoty pieniężne - darowizny  dla TPH można przelewać na podany numer konta bankowego:
PKO BP 47 1020 1491 0000 4102 0035 4050

Czym jest 1% podatku przekazywanego na rzecz OPP?
Jest to jedna z form pomocy  Organizacjom Pożytku Publicznego. Podatnik może przekazać na rzecz OPP 1% swojego podatku, tj. kwotę nie przekraczającą 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego. Fundusze pozyskiwane dzięki przekazaniu 1% przeznaczane są na rozwój wszelkiego rodzaju fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających statut Organizacji Pożytku Publicznego.

Czy przekazując 1% podatku na rzecz OPP, podatnik jest w jakiś sposób stratny?
Nie. 1 % pobierany jest z pieniądzy, które odprowadzane są do budżetu państwa w formie podatków płaconych co roku na rzecz państwa. Przekazując 1% na rzecz OPP podatnik nic nie traci, gdyż ta kwota pobierana jest z puli pieniężnej, która do podatnika nie wróci.

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku?
Ponieważ są to pieniądze, które zamiast do budżetu państwa mogą trafić na konto organizacji potrzebującej funduszy na dalszy rozwój. Sam zdecyduj komu oddasz swój 1%. Przekazanie 1% jest gwarancją, że Twoje pieniądze będą właściwie spożytkowane i ułatwią niesienie pomocy ludziom potrzebującym.

Dlaczego warto przekazać 1% podatku na rzecz TPH?
Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w ramach profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorym:
  • prowadzi nieodpłatną opiekę specjalistyczną w domu chorego w końcowym okresie jego życia
  • prowadzi opiekę nad osieroconymi
  • prowadzi darmową wypożyczalnię sprzętu medycznego (łóżka, materace)
  • niesie pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku
  • pomaga w szkoleniu rodzin chorego do prawidłowej opieki w warunkach domowych
  • niesie wsparcie moralne rodzinie w czasie choroby
Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?
  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
 

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

Array ( [count] => 1 )